Testimonials

Ek wil graag my seun se sukses verhaal deel, om sodoende vir elke ouer wat die pad moet stap, van skole en maats wat nie jou kind verstaan en nie simpatiek met jou kind is, moed te gee en weer die hoop te laat herleef van, jy het ‘n unieke kind met baie potensiaal, al sien niemand dit nou nie, maar eendag kan jy terug kyk en werklik die Here prys vir die kind in jou lewe.

Ek het ‘n seun gebore 1999 die jongste van my drie seuns. In 2000 word my man met Limphoom kanker gediagnoseer en ons gaan deur diep trauma met sy siekte en latere beenmurgoorplanting. In 2003 sterf hy en ek is ‘n weduwee met 3 jong seuns jonger as 10.

Ek is intussen weer getroud en het van Namibia na Suid Afrika verhuis, nog trauma nuwe gesin nuwe omgewing nuwe maats, en my jongste se trauma neem angswekkend toe. Die pediater beveel ‘n konsentrasie medikasie vir al drie seuns aan, om hulle te help en veral die jongste wat toe met ADD gediagnoseer word.

Hulle het almal almal Concerta gebruik en na 2 jaar is die twee oudstes nie meer op die medikasie nie, maar die jongste sukkel baie.

Die arbeids terapeut by die skool bevel aan dat hy na ‘n spesiale skool moet gaan, omdat hy te veel uitkomste het wat baie geld gaan kos, dit behels twee weeklikse arbeidsterapie, spraak terapie en spel terapie vir sielkundige ondersteuning.

‘n Vriendin vertel my toe van Neuro terapie en ek het toe met dit begin by Marina Grobler. Sy het ook ‘n QEEG gedoen en bepaal toe baie duidelik wat meer spesifiek die behandeling gaan wees. Dit het ook aangedui dat hy 97% ADD is. Hy het met Neuroterapie begin met goeie resultate.

Laas jaar vertel Marina toe vir my van Solisten en Tomatis. Ek het dadelik met die program, by haar begin en het dadelik resultate gesien. Ons het 3 sessies van Soliten gedoen en hy presteer goed op skool, hy het ‘n gemiddeld van 70% behaal in die 2010 eind eksamen.

Ek het hom nou ‘n jaar van alle medikasie af en hy is tans in Graad 5 in ‘n hoofstroom skool sonder enige medikasie, ons volg net streng roetine vir slaap en sy diet word ook ingeperk, minimum suiker en net vir spesiale tye.

Nou raak dit vir hom ook makliker in die klas, want hy kry goed reg en hy het die sefvertroue om te probeer en is geensins minderwaardig nie, soos ek hom soms vroeer ervaar het. Ek is trots op hom, hy sukkel soms nog met opsessies, maar dit is ook maar persoonlikheid en ek weet ek is ook so, ons kinders is maar net wat ons is.

Die Neuroterapie en Solisten terapie het werklik ‘n merkbare verskil in my kind se lewe gebring “

We would love to hear from you! 

Phone

+26 481 479 4004